Prima pagină


Administraţie publică centrală şi locală

Comuna Grebănu este situată în partea central nordică a judeţului, la zona de contact dintre Subcarpaţii Buzăului şi Câmpia Râmnicului. De altfel, aproape 80% din suprafaţa comunei se află în zona subcarpatică. mai multe detalii


PREZENTARE LOCALA


Comuna Grebanu este situata in partea central nordica a judetului, la zona de contact dintre Subcarpatii Buzaului si campia Rimnicului. De altfel, aproape 80% din suprafata comunei se afla in zona subcarpatica. Teritoriul sau este oarecum izolat, fiind la 7 km de municipiul Rimnicu Sarat si 41 km de municipiul . Legatura cu cele doua centre urbane este asigurata de drumul judetean 203 A. Teritoriul comunei este acoperit in proportie de 15% de padure de stejar.


Prima atestare documentara este din anul 1583, desi pe teritoriul comunei apar dovezi ale locuirii pe aceste meleaguri inca din epoca fierului. Dupa anul 1800, documentele  atesta prezenta in zona a boierilor din famila Sutu, care vor stapani aceste pamanturi.    Principala ocupatie a locuitorilor comunei a fost agricultura. Pe suprafate relativ mari se cultiva vita de vie si pomi fructiferi. Cresterea animalelor a constituit o alta ramura de baza a economiei. Comuna a beneficiat de-a lungul timpului de ateliere mestesugaresti, moara de cereale, ateliere  mecanice, brutarii si distilerii.


Utilitati - Servicii


Comuna Grebanu dispune de 4 km de drum national, 9 km de drum judetean si 19 km de drum comunal, ultimele modernizate. Cei 31 km de strazi din comuna sunt inclusi in programul de petruire derulat in perioada 2004 - 2006 de Consiliul Judetean. Reteaua de aductiune a apei are o lungime de 36 km si deserveste toti localnicii. In schimb, comuna nu dispune de retea de canalizare si gaze. Serviciile sunt un sector slab dezvoltat, in comuna existind doar doua unitati postale si citeva ateliere mestesugaresti. Comuna beneficiaza de televiziune prin cablu, o linie de maxi-taxi pentru asigurarea legaturii cu si Rimnicu - Sarat. In comuna exista un dispensar si doua cabinete medicale, deservite de doi medici si patru cadre sanitare medii.


Industrie


Sectorul industrial este slab dezvoltat avand un aport de numai 5% la economia comunei. Pe plan local functioneaza mici unitati de prelucrare a lemnului, de moratit si panificatie precum si confectii.


Comert


Activitatea comerciala are un aport de 5% la economia locala. In comuna functioneaza 30 de magazine care comercializeaza in principal marfuri alimentare. De asemeni exista si o farmacie umana. Pe raza comunei functioneaza 42 de societati cu capital privat, o societate cu capital mixt si 24 persoane fizice autorizate sa desfasoare activitati economice.


Educatie

 

Comuna Grebanu are pe teritoriul sau:

  • 6 gradinite cu program normal, unde invata 170 de copii
  • 4 scoli primare si gimnaziale, la care sunt inscrisi 550 de elevi

Sistemul educational este completat de o biblioteca comunala si un camin cultural.


DEZVOLTARE


AGRICULTURA

Principala ramura economica a comunei este agricultura, cu un aport de 90% la economia locala. Din suprafata totala a comunei de 5737 ha - 4216 ha sunt terenuri agricole si 1521 ha sunt terenuri neagricole.

Structura terenurilor agricole este urmatoarea: 

• 2644 ha (62%) arabil
• 859 ha (21%) pasuni 
• 134 ha (3%) finete
• 534 ha (13%) suprafete viticole
• 45 ha (1%) livezi

Componenta terenurilor neagricole: 

• paduri 1176 ha (77%)
• ape 19 ha (1.2%)
• drumuri 116 ha (7.7%) 
• constructii 185 ha (12.6%) 
• teren neproductiv 25 (1.6%)

Suprafetele de teren arabil ale comunei sunt cultivate cu grau, porumb, floarea soarelui si leguminoase pentru boabe. Alaturi de acestea, suprafete mari sunt cultivate cu plante furejere, in special lucerna.

Sectorul zootehnic este si el dezvoltat, gratie suprafetelor de pasuni si fanete si a productiilor agricole foarte mari. Efectivele de animale ale comunei numara 1100 de bovine, 800 de porcine, 900 de ovine si 14000 de pasari. De asemenea, exista si multi cai, proprietate a localnicilor.

Fiind o zona colinara, cu conditii climatice bune, comuna este renumita si prin cultura vitei de vie atit nobile cat si hibride.

2.TURISM


Turismul este un sector neexploatat pe raza comunei Grebanu. In comuna exista posibilitati de creare a unei baze moderne de agrement, datorita frumusetii zonei.